Paksa Blg. 011: Impormasyon para sa Pagkontak at mga Oras ng Rent Board

Lugar

Matatagpuan ang Rent Board sa 25 Van Ness Avenue, Suite 320 (nasa Market Street), San Francisco, CA 94102-6033.

Mga Oras ng Opisina

The Rent Board’s office hours have changed. For COVID-19 related service updates, please visit this webpage for a description of our current services.

Mga Oras ng Pagtawag sa Telepono

Puwedeng makausap ang mga tagapayo sa telepono mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 ng tanghali at mula 1:00 p.m. hanggang 4:00 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Ang numero para sa pagpapayo ay (415) 252-4602.

Mga Form ng Rent Board

Makukuha ang mga form ng Rent Board sa aming opisina, o para makita at ma-download ang mga ito mula sa Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel (Forms Center) na nasa website ng Rent Board, www.sfrb.org.

 

Oktubre 2018